Skip to main content

ERHVERVSRET

Erhvervsret er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed.

Det er derfor vigtigt at være rimeligt bredt orienteret, når man rådgiver inden for dette felt.

Enhver rådgivning skal tage udgangspunkt i den konkrete virksomheds behov, og det er ikke muligt på få sider at give en mere deltaljeret introduktion til indholdet af de forskellige juridiske emner, som kan være relevante for mange forskelligartede virksomheder.

Typiske spørgsmål kan være spørgsmål om

 • Hvilken virksomhedsform, der bør foretrækkes
 • Selskabsstiftelse og udarbejdelse af Ejeraftale
 • Finansiering – Business Angels – ansvarlig lånekapital
 • Optioner
 • Direktørkontrakter
 • Handels- og leveringsbetingelser
 • Licensaftaler
 • Eneforhandlingsaftaler
 • Konkurrenceklausuler
 • Parallelimport
 • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
 • Indgåelse af erhvervslejemål
 • Vilkår for kreditgivning
 • Debitorstyring og -forsikring
 • Markedsføring
 • Kreditaftaler
 • Forsikring
 • Kaution

men listen kunne omfatte mange andre emner.

Jeg er vant til at arbejde med disse emner, og indgår også gerne i et tæt samarbejde med virksomhedens bank og revisor, naturligvis efter nærmere aftale med klienten.

Erhvervsret

For mig er det mere tilfredsstillende at forebygge problemer – eller gå ind i en kalkuleret risiko med åbne øjne - end at helbrede problemer, der kunne være undgået. Det er min opfattelse, at langt de fleste virksomheder også er bedst tjent med dette.

Advokatbistanden bør altid tilføre virksomheden "added value" – dvs at virksomheden skal få en økonomisk fordel af advokatens bistand.

Jeg arbejder mest med virksomheder med op til ca. 50 medarbejdere. Ofte har virksomhederne også brug for mine sproglige kompetencer i engelsk og fransk - særligt hvor de arbejder indenfor import/eksport eller ønsker at gøre dette.

Jeg tilbyder et "virksomhedscheck", hvor jeg kommer på virksomheden og taler med ledelsen og evt. et par ledende medarbejdere, for at få en fornemmelse af virksomheden og hvor der muligt kunne sættes ind for at undgå fremtidige problemer. Mit honorar for et virksomhedscheck udgør DKK 3.000 ekskl. moms. Hvis virksomheden har et aktuelt problem, kan vi naturligvis også drøfte dette nærmere inden jeg eventuelt engageres til opgaven.