Skip to main content

INTERNATIONAL BØRNEBORTFØRELSE

Hvis du har del i forældremyndigheden over jeres barn, eller du har forældremyndigheden alene, og den anden forælder er på vej ud af Danmark eller allerede er udrejst med jeres barn uden dit samtykke, kan der være tale om en børnebortførelse (også efter Haager konventionen).

Det samme kan gøre sig gældende, hvis jeres barn er bragt ulovligt til Danmark efter reglerne i det land, hvor barnet har bopæl.

Bornebortforelse

Som en første orientering om reglerne og mulighederne henviser jeg til ministeriets hjemmeside www.boernebortfoerelse.dk

Jeg har stor erfaring i sådanne sager, hvad enten det drejer sig om, at barnet er taget med fra Danmark til et andet land, eller barnet har boet i et andet land og derfra ulovligt er taget med til Danmark.

Mine særlige kompetencer består fortrinsvis i:

a. min erfaring med børnebortførelser

b. mine sprogkundskaber, idet jeg behersker både engelsk og fransk

c. at jeg gennem mere end 20 år har arbejdet med udlændingeret og derigennem har erhvervet et omfattende kendskab til andre kulturer og retssystemer, samt til hvordan personer fra andre lande fungerer såvel adfærdsmæssigt som psykologisk.

d. at jeg gennem mere end 30 år som advokat er blevet meget forhandlingsvant.

Modsat enkelte andre advokater, der mener at de selv kan klare sagen bedre uden at blande Politiet og Udenrigsministeriet ind i sagen, er det min erfaring, at der er størst chance for en succesfuld udgang på sagen ved at samarbejde med disse myndigheder, der leverer en hurtig og kompetent hjælp. Når man er i stand til at argumentere fornuftigt, opleves myndighederne i høj grad som medspillere – medspillere, som jeg hellere end gerne ser på mit hold!